ตัวแทนจำหน่ายท็อปเซนท์ จ.พิจิตร

คนรักสัตว์ ถ.ราษฎร์เกษมอุทิศ ต.ในเมือง จ.พิจิตร  086-735-3477
คลินิกหมากะแมว  ถ.สระหลวง (ข้างรพ.ภัทรเวช)  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิจิตร   056-616-148, 081-785-4466
เพื่อนสัตว์เลี้ยง   ถ.สระหลวง  อ.เมือง จ.พิจิตร  056-613780,056-650338, 081-280-2942
ร้านปลาปอม  ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร   081-2999663
ศรีมาลาสัตวแพทย์ ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร  081-041-4565