ตัวแทนจำหน่ายท็อปเซนท์ จ.อยุธยา

กิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท  ถ.สายหนึ่ง  ต.ประตูชัย  อ.เมือง จ.อยุธยา   035-245-076
เจ้าพระยารักษาสัตว์    ต.ประตูชัย  ถ.อู่ทอง  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 081-530-7013
เพ็ทชิคคลับ เทสโก้โลตัส อยุธยา ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 0875161830
โรงพยาบาลสัตว์ชัยมงคล   ต.คลองสวนพลู อ.เมือง (ทางไปวัดพนัญเชิง)    จ.อยุธยา081-780-8786
หมอพีสัตวแพทย์   (ตรงข้ามโรจนะ ประตู B) 19/55 ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.อยุธยา   035-745-599,081-786-347